Velikost črk Kontrast

Zgodovina

Začetki delovanja potujoče knjižnice na Goriškem segajo v leto 1966, ko je bila v inventarno knjigo potujoče knjižnice vpisana prva knjiga. Knjižničarji so knjižnično gradivo po okoliških krajih in takratnih delovnih organizacijah prevažali/izposojali s pomočjo potovalnih kovčkov.

1966 : v inventarno knjigo potujoče knjižnice vpišemo prvo knjigo. Izposojamo s pomočjo potovalnih kovčkov, ki jih knjižničarji prevažamo po različnih krajih. V začetku sedemdesetih smo imeli izposojevališča na Lokvah, Ligu, Kostanjevici na Krasu, v Grgarju, Medani, Gornjem Cerovem in Srednjem Lokovcu. Naš fond obsega okrog 1.500 enot.

bibliobus 1966-kovcek

1975 : dobimo svoj prvi bibliobus, s katerim vozimo knjige po celem območju Severne Primorske: v občinah Ajdovščina, Tolmin in Nova Gorica. Bibliobus je last 3 knjižnic: ajdovske (30%), goriške (40%) in tolminske (30%). Na eni vožnji lahko bralcem ponudimo do 3.500 enot gradiva. Zaradi velikega odziva smo prisiljeni omejiti število izposojenih knjig le na eno! V tem času imamo izposojevališča v 103 krajih.

bibliobus 1975

1983 : nov bibliobus: prejšnje vozilo smo nadomestili z novim, na katerem imajo bralci na voljo preko 4.000 enot. Celoten fond PK obsega 42.000 enot gradiva, poleg leposlovja in strokovnega gradiva za odrasle in mladino izposojamo tudi neknjižno gradivo: avdio in video kasete. Še vedno ga imajo v lasti ajdovska, tolminska in goriška knjižnica.

Bibliobus 1983

1995 : imamo nov bibliobus, izdelan na kamionskem podvozju. Zaradi drugačne notranje ureditve (visoka obojestranska polica na sredi prostora) je mogoče vanj naložiti veliko več gradiva. Sedaj imamo že 126 izposojevališč in več kot 22.000 bralcev!

Bibliobus 1995

1997 : smo prva izmed potujočih knjižnic, ki je uspela avtomatizirati izposojo. Uporabljamo program Šolska knjižnica in naše vozilo smo računalniško opremili z dvema računalnikoma, črtalnikom črtnih kod in tiskalnikom za izpise. Bralcem smo izdali nove izkaznice. Po novem imajo možnost vpogleda v bazo podatkov o gradivu celotne Goriške knjižnice.

Bibliobus 1997

2001 : odcepitev tolminske potujoče knjižnice: tolminska PK je dobila svoj bibliobus in se odcepila od ajdovske in goriške. Tudi sami smo začeli razmišljati o nakupu novega vozila in to zamisel čez 4 leta uresničili.

2005 : dobili smo nov bibliobus, katerega lastniki smo mi sami; ajdovska potujoča knjižnica pa je postala lastnica starega bibliobusa. Naše novo vozilo je sodobno opremljeno, na eni vožnji lahko bralcem ponudimo do 6.000 enot gradiva. Poleg tega ponujamo tudi druge storitve, ki jih do sedaj nismo, kot npr. fotokopiranje in uporaba interneta. Uporabljamo isti računalniški sistem kot v matični knjižnici (Cobiss), kar olajša delo knjižničarjem in bralcem. Otroke iz vrtcev razveselimo z urami pravljic ter ogledom risank na dvd-ju ali videokaseti. Za bralce lahko bolje poskrbimo, če jim zaželene knjige rezerviramo ali damo v naročilo. Ponujamo lep izbor knjižnih novosti za otroke in odrasle; trudimo se, da bralcem ustrežemo pri njihovih željah.

Bibliobus 2005

2008 : Leta 2008 smo se podali čez mejo in začeli obiskovati dve šoli v Italiji, večstopenjsko šolo s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu ter državni stopenjski zavod s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru.

Bibliobus 2008 - čez mejo