Velikost črk Kontrast

EbscoHost

  jezik / angleški
  o portalu / večdisciplinarna podatkovna baza
dostop / oddaljen dostop preko spletne strani Goriške knjižnice (z uporabo članske številke in COBISS+ gesla)

Znotraj baz lahko dostopate do obsežnega nabora elektronskih in tiskanih strokovnih in znanstvenih revij in člankov s področij kulture, medicine, izobraževanja, managementa…

Servis EBSCOhost omogoča dostop do več baz podatkov s celotnimi besedili (Academic Search Premier, Business Source Premier, MaterFILE Premier, Regional Business News, MEDLINE, ERIC, Library, Information Science & Technology Abstatcs, GREEN File).

 

UPORABNO:

Navodila za oddaljen dostop do e-virov  

Navodila za uporabo baze EbscoHost (Goriška knjižnica)  

EBSCO pomoč v slovenščini  

Aplikacija Google Play  

Video navodila o naprednem iskanju (tutorial)

EBSCO-va spletna stran za podporo uporabnikom