Velikost črk Kontrast

Delavnice za osnovne šole so primerne za učence od 5. do 9. razreda. Ponujamo pet različnih delavnic.

1. Encyclopedia Britannica Library Edition je splošna enciklopedija v angleškem jeziku, kjer sta vsebina in jezik  prilagojena starosti uporabnikov (učenci, dijaki, odrasli). Iz izkušenj lahko zapišemo, da učenci z razumevanjem besedil nimajo težav. Portal je barvit in enostaven za uporabo ter odličen temelj za vsa nadaljnja poizvedovanja po različnih e-virih, s katerimi se bodo učenci srečevali v času šolanja.

2. Cobiss: Učenci na delavnici spoznajo osnove iskanja po skupnem katalogu slovenskih splošnih knjižnic, v katerega so po novem vključene tudi šolske knjižnice. Pomembno je, da učenci čimprej spoznajo Cobiss, saj jih bo ta spremljal skozi celoten izobraževalni proces in kasneje. Na delavnicah spoznajo še spletni servis Moja knjižnica in aplikacijo mCobiss, ki omogoča elektronsko podaljševanje in naročanje knjižničnega gradiva. Vsebina delavnic je prilagojena starosti slušateljev.

3. Obudimo našo preteklost: Spletni portal Kamra združuje vsebine lokalnega pomena, ki so predstavljene kot zgodbe, ki vključujejo besedila ter pripadajoče slikovno gradivo. Na portalu spoznamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti. Učenci se v okviru delavnice seznanijo s strukturo spletnih portalov in oblikovanjem ter vnašanjem besedil in multimedijskih elementov. Delavnico lahko izvedemo ob zaključku posameznega šolskega projekta, ki obravnava lokalno tematiko. Učenci lahko zgodbe, pod našim vodstvom, sami vnašajo in objavljajo.

4. Znana imena mojega kraja (Primorci.si): Med prebivalci nekega  kraja so vedno tudi taki, ki so pomembno pripomogli k njegovemu razvoju in prepoznavnosti z delovanjem na različnih področjih (kultura, šport, gospodarstvo ipd.) Velikokrat imajo učenci nalogo, da o njih napišejo življenjepis. Zakaj ne bi teh zapisov objavili na portalu Primorci.si? Pod našim vodstvom se učenci seznanijo s pripravo in vprašanjem vsebin v spletni obrazec ter iskanjem po biografskem leksikonu.

5. Ali znaš poiskati pravi vir? Učenci za svoje delo (referate, domače naloge ...) vse več informacij iščejo in najdejo na spletu. Na žalost pa splet ne ponuja smo pravih in verodostojnih informacij, temveč tudi lažne in zavajajoče. Naša naloga je, da učence pri iskanju po spletu usmerjamo in učimo prepoznavanja verodostojnih virov. In prav to je cilj delavnice. Učenci prosto iščejo po spletu in pod našim vodstvom prepoznavajo značilnosti verodostojnih spletnih strani in prispevkov.