Velikost črk Kontrast

Cenik

Članarina
 • zaposleni
16,00
 • dijaki in študenti nad 18 let
 • upokojenci
10,00
 • pravne osebe
35,00
 • mesečno članstvo
2,00
 • četrtletno (trimesečno) članstvo
4,00
Članarine so oproščeni:
 • otroci in mladina do 18. leta starosti
 • člani nad 80 let starosti
 • člani potujoče knjižnice
 • uporabniki s statusom invalida (z ustreznim dokazilom)
 • brezposelni (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje)
 • prejemniki socialne pomoči (s potrdilom Centra za socialno delo)
 • člani ZBDS (s člansko izkaznico ZBDS in plačano članarino za tekoče leto)
 • člani Knjižnice semen (1. leto)
 
Članska izkaznica
 • ob vpisu
brezplačno
 • izgubljena ali poškodovana izkaznica
5,00
 
Zamudnina
 • gradivo (za enoto na delovni dan)
0,20
 • gradivo potujoče knjižnice (za enoto na eno obdobje)
0,50
 • stroški neprevzetega gradiva
1,00
 
Opomin (cene opominov se seštevajo)
 • I. opomin
2,00
 • II. opomin
4,00
 • III. opomin
6,00
 
Fotokopiranje, skeniranje, digitalno fotografiranje in tiskanje (velja za gradivo Goriške knjižnice)
 • A4, črnobelo
0,15
 • A4, barvno
0,50
 • A3, črnobelo
0,20
 • A3, barvno
1,00
 • A4, črnobelo, obojestransko
0,25
 • A4, barvno, obojestransko
0,80
 • A3, črnobelo, obojestransko
0,35
 • A3, barvno, obojestransko
1,50
 • skeniranje/digitalno fotografiranje
0,20
 
Medknjižnična izposoja
 • knjiga
7,00
 • fotokopije/skeni brez tiskanja – do 10 strani, vsaka nadaljnja stran 0,10 €
2,00
 • fotokopije/skeni s tiskanjem – do 10 strani, vsaka nadaljnja stran 0,15 €
3,00
 • medknjižnična izposoja iz tujine – ceno določi knjižnica, ki posreduje gradivo
 
 • medknjižnična izposoja v tujino – po ceniku Pošte Slovenije
 

Medknjižnična izposoja med splošnimi knjižnicami Goriškega območja je brezplačna za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva. Stroški neprevzetega gradiva: 4,00 €

Medknjižnična izposoja po polovični ceni pri dobavi iz tistih knjižnic, ki nam pošiljajo gradivo brezplačno.

 
Pošiljanje gradiva na dom
 • Pošiljanje 1 enote gradiva                                                                                                                                                 2,00
 • Pošiljanje dveh ali treh enot gradiva                                                                                                                                  4,00
Storitev velja le za člane Goriške knjižnice. Po želji lahko naročeno gradivo pošljemo na dom po pošti, vendar največ tri enote.
 
Knjige, publikacije (V cenah je upoštevan 5% DDV.)
 • odpisane knjige
0,50
 • slikanica Pravljica za račko
17,00
 • Pogled nazaj, polet naprej: zbornik ob 70-letnici Goriške knjižnice
25,00

 

Priprava bibliografije raziskovalcev in obdelava gradiva – cena na zapis (V cenah je upoštevan 22% DDV.)
 • člani
5,00
 • nečlani
 • pravne osebe
8,00

Odškodnina (V cenah je upoštevan 22% DDV.)
 • popravilo poškodovanega gradiva
7,00
 • nadomestilo za izgubljeno oz. uničeno gradivo - za izgubljeno ali uničeno gradivo zaračunavamo tržno vrednost gradiva, ki jo določi pooblaščeni delavec knjižnice, in stroške obdelave.
 
 • stroški obdelave nadomestnega gradiva
5,00

Uporaba prostorov (V cenah je upoštevan 22% DDV.)
 • uporaba prostora do 4 ure
80,00
 • uporaba prostora 4–8 ur
100,00
 • uporaba prostora nad 8 ur
120,00
 • dežurstvo (v času zaprtosti knjižnice) – na uro
20,00
 • uporaba opreme (vitrine, stoli, mize ...) – kos/dan
2,50
 
Drugo (V cenah je upoštevan 22% DDV.)
 • torbica
3,00
 • 3D tiskanje - cena na 1 g
0,15
   

Cenik Goriške knjižnice za leto 2022 je bil sprejet na seji sveta knjižnice dne 30. 12. 2021 in začne veljati 1. 1. 2022.
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnce