Velikost črk Kontrast

Cenik

Cenik za leto 2024

Članarina

 • zaposleni
20,00
 • dijaki in študenti nad 18 let
 • upokojenci
10,00
 • pravne osebe
35,00
 • mesečno članstvo
3,00
 • četrtletno (trimesečno) članstvo
6,00
Članarine so oproščeni:
 • otroci in mladina do 18. leta starosti
 • člani nad 80 let starosti
 • člani potujoče knjižnice
 • uporabniki s statusom invalida (z ustreznim dokazilom)
 • brezposelni (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje)
 • prejemniki socialne pomoči (s potrdilom Centra za socialno delo)
 • člani ZBDS (s člansko izkaznico ZBDS in plačano članarino za tekoče leto)
 • člani Knjižnice semen (1. leto)

Člani NŠK (IT) s plačano članarino plačajo znižano letno članarino:
- zaposleni: 16 €
- dijaki in študenti nad 18 let ter upokojenci: 8 €

 
Članska izkaznica
 • ob vpisu
brezplačno
 • izgubljena ali poškodovana izkaznica
6,00
 
Zamudnina
 • gradivo (za enoto na delovni dan)
0,30
 • gradivo potujoče knjižnice (za enoto na eno obdobje)
0,50
 • predmeti Knjižnice reči (za enoto na delovni dan)
3,00
 • stroški neprevzetega gradiva
2,00
 • stroški neprevzetega predmeta
5,00
 
Opomin (cene opominov se seštevajo)
 • I. opomin
2,00
 • II. opomin
4,00
 • III. opomin
6,00
 
Fotokopiranje, skeniranje, digitalno fotografiranje in tiskanje (velja za gradivo Goriške knjižnice)
 • A4, črnobelo
0,20
 • A4, barvno
0,50
 • A3, črnobelo
0,30
 • A3, barvno
1,00
 • A4, črnobelo, obojestransko
0,30
 • A4, barvno, obojestransko
0,80
 • A3, črnobelo, obojestransko
0,50
 • A3, barvno, obojestransko
1,50
 • skeniranje/digitalno fotografiranje
0,20
Velja za gradivo Goriške knjižnice.
 
Medknjižnična izposoja
 • knjižnično gradivo
8,00
 • skeni 
2,00
 • fotokopije – do 10 strani, vsaka naslednja stran 0,20 €
3,00
 • medknjižnična izposoja iz tujine – ceno določi knjižnica, ki posreduje gradivo
 
 • medknjižnična izposoja v tujino – po ceniku Pošte Slovenije
 

Medknjižnična izposoja med splošnimi knjižnicami Goriškega območja je brezplačna za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva. Stroški neprevzetega gradiva: 4,00 €.
Medknjižnična izposoja po polovični ceni pri dobavi iz tistih knjižnic, ki nam gradivo pošiljajo brezplačno.

 
Pošiljanje gradiva na dom
 • Pošiljanje 1 enote gradiva                                                                                                                                                 2,00
 • Pošiljanje dveh ali treh enot gradiva                                                                                                                                  4,00
Storitev velja le za člane Goriške knjižnice. Pošljemo največ tri enote.
 
Knjige, publikacije (V cenah je upoštevan 5% DDV.)
 • odpisane knjige - različne cene glede na vrednost knjige
1,00
3,00
5,00
 • slikanica Pravljica za račko
20,00

 

Izdelava bibliografij raziskovalcev in obdelava knjižničnega gradiva (V cenah je upoštevan 22% DDV.)
 • cena za zapis
10,00
   
Odškodnina (V cenah je upoštevan 22% DDV.)
 • popravilo poškodovanega gradiva
10,00
 • nadomestilo za izgubljeno oz. uničeno gradivo: tržna vrednost gradiva, ki jo določi pooblaščeni delavec knjižnice (najmanj 20 €), in stroške obdelave (6,00 €).

najmanj 20,00
+6,00

Uporaba prostorov (V cenah je upoštevan 22% DDV.)
 • uporaba prostora do 4 ure
80,00
 • uporaba prostora 4–8 ur
100,00
 • uporaba prostora nad 8 ur
120,00
 • dežurstvo (v času zaprtosti knjižnice) – na uro
20,00
 • uporaba opreme (vitrine, stoli, mize ...) – kos/dan
5,00
Cene uporabe prostorov je na predlog GKFB potrdil MONG dne _______.
Drugo (V cenah je upoštevan 22% DDV.)
 • torbica
5,00
 • 3D tiskanje - cena na 1 g
0,10
   

Cenik je sprejela direktorica Goriške knjižnice ob soglasju sveta knjižnice dne 3. 6. 2024 in začne veljati z dnem 6. 6. 2024.
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnce