Velikost črk Kontrast

Goriško območje

Goriška knjižnica je ena od desetih osrednjih območnih knjižnic v Sloveniji.

Splošne knjižnice Goriškega območja so:

Goriško območje pokriva 12% slovenskega ozemlja (13 občin) in zajema 6 % (118.374) vsega prebivalstva Slovenije (2.061,085).

Na Goriškem območju je najvišji delež prebivalstva v Sloveniji (90,63%), ki ima najbližjo lokacijo knjižnične dejavnosti oddaljeno manj kot 2 kilometra, in kar 97,84% prebivalcev ima najbližjo lokacijo izvajanja knjižnične dejavnosti oddaljeno do 5 kilometrov. (Vir: Vodeb, V.: Zasnova prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo. Ljubljana, 2013.)

V letu 2016 je bilo zaključeno obsežno strokovno delo »Analiza Goriškega območja«, ki ga je pripravila Saša Vidmar. V analizi so izpostavljene težave, s katerimi se soočajo knjižnice Goriškega območja (Goriška knjižnica Franceta Bevka kot osrednja območna knjižnica, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija) in jih tudi bolj ali manj uspešno rešujejo. Pri tem imajo veliko vlogo občine financerke, ki bi morale prepoznati vse večjo vlogo knjižnic v sodobni družbi. Knjižnice namreč težko sledijo sodobnim trendom in držijo korak z najbolj razvitimi evropskimi knjižnicami, če se morajo dnevno spopadati z osnovnimi eksistencialnimi problemi, kot so velikost prostorov, število zaposlenih ipd. Pri razvoju in obstanku knjižnic je sodelovanje med knjižnicami in občinami financerkami izjemnega pomena, saj bomo le tako lahko svojim uporabnikom/občanom ponudili največ, kar lahko in s tem pripomogli k hitrejšemu in kakovostnemu razvoju lokalnega okolja.

Celoten dokument: Analiza Goriškega območja (Saša Vidmar)
Analiza domoznanske dejavnosti, Goriško območje, stanje na dan 31. 12. 2016

 

Goriška območna knjižnična mreža

Plakat ob 10. obletnici OOK

Poglejte si delo osrednjih območnih knjižnic v virtualni razstavi, ki je nastala ob 10. obletnici osrednjih območnih knjižnic.