Velikost črk Kontrast

Območnost v praksi

Kazalo člankov

Aktualno

Nova Gorica, 3. junij 2019 V sodelovanju s Knjižnico Koper smo organizirali izobraževanje Info točka e-gradiv javnih oblasti, ki ga je izvajal mag. Aleš Klemen iz Mestne knjižnice Ljubljana. Sledil je povzetek konference Reshape 2019 (Helsinki, 6. in 7. maj 2019) ter "sprehod" po novi helsinški knjižnici Helsinki Central Library Oodi. Predstavitev je pripravila Polonca Kavčič.

 

Nova Gorica, 21. maj 2019 – Koordinatorici območnih nalog v Goriški knjižnici izpeljeta drugi krog delavnic Izzivi pri uresničevanju strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice 2018–2028. Sedem udeležencev je razpravljalo o ukrepih na nacionalni ravni ter iskalo možne ukrepe na območni in lokalni ravni, da bi bilo delo splošnih knjižnic v prihodnje čimbolj usklajeno z novimi strokovnimi priporočili in s tem razvojno naravnano.

Nova Gorica, 21. marec 2019 V Goriški knjižnici je potekalo izobraževanje Katalogizacija – izpopolnjevalni tečaj. Irena Kavčič iz Narodne in univerzitetne knjižnice je udeležence seznanila z novostmi pri katalogiziranju knjižničnega gradiva ter nam odgovorila na strokovne dileme iz vsakdanje prakse. Izobraževanja se je udeležilo 20 knjižničarjev.

Nova Gorica, 21. februar 2019 V Goriški knjižnici smo izpeljali delavnico Izzivi pri uresničevanju strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice 2018–2028, kjer smo zaposleni iz knjižnic Goriškega območja ugotavljali, kaj bo/bi zaposlenim v splošnih knjižnicah predstavljalo največji izziv pri uresničevanju dokumenta, ki je podlaga delu slovenskih splošnih knjižnic za nadaljnjih 10 let.

Plakat ob 10. obletnici OOK

Poglejte si delo osrednjih območnih knjižnic v virtualni razstavi, ki je nastala ob 10. obletnici osrednjih območnih knjižnic.