Velikost črk Kontrast

Poslovanje

Podatki o knjižnici

ID številka za DDV: SI27962547

Matična številka: 5052777000

IBAN: SI56 01284-6030373153 (Banka Slovenije, BIC koda:BSLJSI2X)

Vodstvo: Irena Škvarč, direktorica

 

Goriška knjižnica v letu 2016

 

CENTRALNA KNJIŽNICA

Urnik

Goriška knjižnica je bila v letu 2016 odprta tedensko 65 ur, v poletnih mesecih (julij, avgust) pa 60 ur.

Zaposleni

V knjižnici je bilo 1. januarja 2016 zaposlenih 43 delavcev v sestavi: uprava - 3 zaposleni, strokovni delavci - 33 zaposlenih (31 EPZ), tehnični delavci - 7 zaposlenih. Zavod RS za zaposlovanje (Območna služba Nova Gorica) nam je od 1. 3. do 31. 12. 2016 odobril eno javno delo za VII. stopnjo izobrazbe. Novih zaposlovanj v letu 2016 ni bilo.

Gradivo

V letu 2016 smo nakupili 11.372 enot gradiva. Skupaj z nakupi, zamenjavami, obveznimi izvodi in darovi smo pridobili 15.787 enot gradiva. Odpisali smo 11.803 enote gradiva. Ob koncu leta je naša zbirka obsegala 530.528 enot.

Biblos, e-knjige Kupili smo 282 licenc in tako ponujali že 983 slovenskih e-knjig iz ponudbe e-knjižnice Biblos lib. Izposoja se je povečala na 1.357 izposoj letno (2015: 843 izposoj), najbolj intenzivno v obdobju poletnih mesecev. Na 25. avgust je bilo hkrati izposojenih 65 e-knjig, kar je najvišji zaznani dnevni presek v letu 2016.

Obisk

V letu 2016 smo v knjižnici zabeležili 599.195 obiskovalcev (števec pri vratih), kar je nekoliko več kot v letu 2015 (597.324 obiskovalcev).

Izvedli smo prehod na COBISS3 izposojo. Prehod je potekal julija in zato podatki o aktivnih članih niso točni: v prvi polovici leta (1. 1.–17. 7. 2016) smo v centralni knjižnici zabeležili skupaj 10.463 aktivnih članov, v drugi polovici leta (18. 7. – 31. 12. 2016) pa 10.801 aktivnega člana.

Vedno bolj pomembno vlogo ima virtualni obisk (spletna stran, facebook, lastni portali, zakupljene baze, Biblos …), ki se je v letu 2016 skoraj podvojil v primerjavi z letom prej. V letu 2016 je bilo preko 1.2 milijona vpogledov

Izposoja

Člani so si v knjižnici in vseh njenih enotah izposodili 821.252 enot gradiva, od tega 85 % v osrednji knjižnici.

Uporabniki knjižnice so dobro sprejeli izposojo in vračilo gradiva na knjigomatih. Opravljenih je bilo 692.631 transakcij (izposoja, podaljšava in vračanje gradiva). Število transakcij se je v primerjavi z letom 2015 podvojilo, kar pomeni, da so knjigomati v knjižnici dobrodošli.

Dogodki, projekti, sodelovanja, ogledi knjižnice

Na radovednih ponedeljkih smo prisluhnili 15 vsebinsko zelo različnim in zanimivim predavanjem. V sodelovanju s FUDŠ Nova Gorica smo pripravili dve predavanji (akademski večeri). Za otroke smo v okviru otroških torkov pripravili 50 dogodkov, med katere smo uvrstili ustvarjalne delavnice, ure pravljic, uganke meseca, predstavitve knjig, gledališke predstave in druge dogodke. Mlade smo povabili k branju v nagradni Mini bralni znački, razdeljeni po letnih časih. Nadaljevali smo projekt Beremo s tačkami: psička in njena vodnica sta s 45 otroki opravili 23 ur branja. Z avtorji smo se srečali na 25 literarnih četrtkih. Uvedli smo nov projekt za odrasle, Bukvaklepet in o prebranih knjigah poklepetali na šestih srečanjih. Odrasle smo povabili na 18 ustvarjalnih delavnic, ki so jih vodile zunanje mentorice. V sklopu izobraževanj Z nami po e-znanje organizirali enajst brezplačnih tematskih računalniških delavnic.

V razstavnih prostorih knjižnice smo gostili 27 razstav, sami smo jih pripravili 14.

Knjižnico je na vodenem ogledu obiskalo 34 skupin, skupaj 732 obiskovalcev. Ure pravljic v okviru priprave na Bralnice pod slamnikom je obiskalo 259 otrok v 11 skupinah. Naše gradivo smo na vodenih urah predstavili 84 obiskovalcem v treh skupinah. Sodelujemo v projektu Rastem s knjigo; vsako leto nas obiščejo dijaki prvih letnikov srednjih šol, učenci sedmih razredov osnovnih šol.

V Knjižnih POPslasticah, namenjenih dijakom, smo gostili Lada Bizovičarja in Dejana Zavca, Bralnice pod slamnikom so v knjižnico pripeljale avstralskega pisatelja Morrisa Gleitzmana.

Nadaljevali smo z zbiranjem spominov na Novo Gorico, Zgradili smo mesto, brali v sodelovanju z vsem primorskimi knjižnicami v bralni akciji Primorci beremo. Prispevali smo vsebine na spletne portale Kamra, Dobreknjige.si in Primorci.si, e-vire smo predstavljali na tematskih delavnicah Rastem z e-viri in posneli promocijski videospot. Priključili smo se dogodkom v okviru prireditev Gregorčičevi dnevi in Bevkovi dnevi, soorganizirali smo Goriške dneve knjige.

Sodelovali smo v projektu Slovenski okrasek in v projektu Božiček za en dan. Pridružili smo se 17. mednarodnemu festivalu sodobnih umetniških praks Pixxelpoint.

 

POTUJOČA KNJIŽNICA

Potujoča knjižnica je v letu 2016 izposojala v 55 krajih na 84 postajališčih, tudi v Dobrdobu in Špetru Slovenov v sosednji Italiji. V letu 2016 je fond potujoče knjižnice obsegal 50.724 enot knjižničnega gradiva. Prirast gradiva je znašal 1831 enot.

Udeležili smo se srečanja in festivala potujočih knjižnic Slovenije 27. in 28. maja 2016 v Kamniku.

Leto 2016 je bilo za našo potujočo knjižnico nekaj posebnega, saj je praznovala 50 let od ustanovitve. Obletnico smo obeležili z izdajo zbornika 50 let s knjigo do vas: Potujoča knjižnica Goriške knjižnice 1966–2016, ki prinaša zanimive prispevke zaposlenih, nekdanjih zaposlenih in uporabnikov knjižnice.

 

KRAJEVNE KNJIŽNICE

Krajevna knjižnica Bilje

Že drugo leto zapored so v sodelovanju s KTD Zarja Bilje organizirali pravljične urice »Sporočilo iz pravljične dežele«. Prirast gradiva je znašal 412 enot.

Krajevna knjižnica Branik

V knjižnici so potekale različne dejavnosti za otroke: ustvarjalna delavnica, uganke meseca, predstavitve knjižnice in knjižničnega gradiva. Prirast gradiva je znašal 452 enot.

Krajevna knjižnica Deskle

Knjižnica je v letu 2016 praznovala 70 let delovanja in ob tej priložnosti so pripravili bogat program dogajanja za otroke in odrasle. Od septembra do konca novembra se je odvilo deset dogodkov. Prirast gradiva je znašal 425 enot.

Krajevna knjižnica Kanal

Prirast gradiva je znašal 348 enot.

Krajevna knjižnica Prvačina

V knjižnici so potekale raznovrstne dejavnosti za otroke: ustvarjalna delavnica, uganke meseca, predstavitve knjižnice in knjižničnega gradiva. Prirast gradiva je znašal 407 enot.

Krajevna knjižnica Renče

Knjižnico so večkrat obiskali vrtčevski otroci; poslušali so pravljice in si ogledovali slikanice. Prirast gradiva je znašal 382 enot.

Krajevna knjižnica Solkan

Knjižnico so večkrat obiskali vrtčevski otroci, vendar prostorska stiska onemogoča urejenost knjižnične zbirke in dodatne dejavnosti v knjižnici. Prirast gradiva je znašal 451 enot.

 

VIR: Povzeto po Letnem poročilu zavoda za leto 2016.

 

 

Za medije

Logotip Goriške knjižnice [.JPG ], [.PNG ], [.PDF RGB ], [.PDF CMYK ], [.PDF PANTONE 186 C ]

Logotip Goriške knjižnice s sloganom [.JPG ], [.PNG ], [.PDF RGB ], [.PDF CMYK ], [.PDF PANTONE 186 C ]

Logotip Goriška knjižnica Franceta Bevka s sloganom