Velikost črk Kontrast

Prijava kršitev v delovnem okolju

VZPOSTAVITEV NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO V GORIŠKI KNJIŽNICI FRANCETA BEVKA NOVA GORICA

V januarju 2023 je Državni zbor RS zaradi prizadevanj Evropske unije k spodbuditvi odkrivanja kršitev v delovnem okolju in zaščite prijaviteljev teh kršitev, sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri).

Obveščamo vas, da smo v Goriški knjižnici kot zavezanec po ZZPri vzpostavili notranjo pot za prijavo kršitev.

Ta je namenjena vsem zaposlenim in ostalim v našem delovnem okolju (študentsko delo, prostovoljci, dobavitelj ipd.), ki lahko prijavijo kršitev predpisov RS, za katero izvejo v svojem delovnem okolju. Zakon o zaščiti prijaviteljev zavezancu oz. delodajalcu prepoveduje izvedbo povračilnih ukrepov zoper prijavitelja (odpoved delovnega razmerja, premestitev na nižje delovno mesto, nizka ocena delovne uspešnosti ipd.).

Prijava se poda zaupniku, ki je nekdo izmed naših zaposlenih. Svetujemo, da prijavo podate po vnaprej pripravljenem obrazcu. Vse informacije in kontakti za prijavo so na voljo na https://gkfb.prijavitelj.si.

Irena Škvarč, direktorica

Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve [.PDF ]