Velikost črk Kontrast

Publikacije Goriške knjižnice

Knjižničarjevi vtisi

Slokar, Rajko: Knjižničarjevi vtisi, 1998. Publikacije GK ; 9.

Potujoča knjižnica Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin: 1975-1995

Jukić, Boris: Potujoča knjižnica Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin : 1975-1995, 1995. Publikacije GK ; 8.

Katalog rokopisov Goriške knjižnice Franceta Bevka

Katalog rokopisov Goriške knjižnice Franceta Bevka. Ms 35 - Ms 36 : (začasni popis), 1990. Publikacije GK ; 7.

Slovenska tiskana beseda v tiskarnah na Primorskem 1607-1918

Jejčič, Andreina: Slovenska tiskana beseda v tiskarnah na Primorskem 1607-1918: (bibliografija), 1989. Publikacije GK ; 6.

Zbornik Goriške knjižnice Franceta Bevka

Zbornik Goriške knjižnice Franceta Bevka: ob njeni tridesetletnici, 1979. Publikacije GK ; 5.

Vodnik po goriški knjižnici Franceta Bevka

Vodnik po goriški knjižnici Franceta Bevka: s knjižničnim redom za bralce, [prva in 2. dop. izd.], 1978, 1982. Publikacije GK ; 4 in 4b.

Bibliografija partizanskega tiska na Primorskem

Brecelj, Marijan: Bibliografija partizanskega tiska na Primorskem. [1], Brošure in knjige, 1965. Publikacije GK ; 3.

Gradnikova bibliografija

Brecelj, Marijan: Gradnikova bibliografija, 1964. Publikacije GK ; 2.

Bibliografija NOB tiska na Goriškem

Brecelj, Marijan: Bibliografija NOB tiska na Goriškem : ob 20-letnici Goriške fronte, 1963. Publikacije GK ; 1.