Velikost črk Kontrast

Članstvo

Če želite postati član knjižnice, se lahko vpišete na informacijskem pultu v pritličju: potrebujete veljaven osebni dokument in izpolnite vpisnico, ki jo dobite v knjižnici. Ob vpisu mladoletnih oseb je potrebna prisotnost staršev oziroma skrbnikov in njihov podpis.

Do 18. leta starosti je članstvo brezplačno, polnoletne osebe poravnajo članarino po veljavnem ceniku. Brezposelne osebe so ob predložitvi potrdila Zavoda za zaposlovanje oproščene plačila letne članarine, enako prejemniki socialne pomoči s potrdilom Centra za socialno delo.

Ob vpisu prejmete člansko izkaznico, ki jo vedno predložite ob izposoji in vračilu gradiva. Članska izkaznica ni prenosljiva.

Pravice in dolžnosti knjižnice, članov in obiskovalcev določa Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Goriške knjižnice in je dostopen v zavihku O knjižnici / Informacije javnega značaja.

 

  Kontakti
Informacijski pult
  05/ 330 91 00