Velikost črk Kontrast

Izposoja

Izposoja gradiva

Na člansko izkaznico si lahko člani izposodijo do 25 enot gradiva, od tega je lahko največ 10 enot avdio in video gradiva. Vse knjižnično gradivo izposojamo za 21 dni z možnostjo podaljšanja za še en izposojevalni rok, če gradivo ni rezervirano. Ob izposoji izdamo seznam izposojenega gradiva; člane prosimo, da izpise natančno preverijo.

Če računalniška izposoja zaradi tehničnih težav ni možna, izposodimo največ tri enote gradiva.

Določenega knjižničnega gradiva ne izposojamo na dom, so pa na voljo za čitalniško rabo: stari tiski, čitalniški izvodi gradiva ter gradivo časopisnega in domoznanskega oddelka.

Knjigomati

Za samostojno izposojo in vračilo gradiva so v knjižnici na voljo knjigomati. Pod glavnim stopniščem sta dva, ki sta namenjena vračanju gradiva, vsi ostali knjigomati v knjižnici so namenjeni izposoji. Na knjigomatih nista možna izposoja in vračilo kompletov gradiva (npr. dvojni dvd). Prosimo, da preverite izpise. 

Zamudnina

Ob prekoračitvi izposojevalnega roka računamo zamudnino za vsak dan prekoračitve roka izposoje za vsako enoto gradiva. Za dneve, ko je knjižnica zaprta, zamudnine seveda ne zaračunamo. Morebitne neporavnane obveznosti je potrebno poravnati v roku dveh mesecev.

Podaljševanje

Izposojeno gradivo lahko člani podaljšajo osebno v knjižnici, po telefonu ali preko uporabniškega profila Moj Cobiss. Geslo za dostop preko prijave Moja knjižnica dobite v knjižnici. Rezerviranega gradiva ni mogoče podaljšati.

Rezervacije knjižnega gradiva

Knjige, ki so izposojene, lahko člani rezervirajo. To lahko storijo osebno v knjižnici ali preko spletne storitve Moja knjižnica. Ko se gradivo vrne, knjižnica člana obvesti na dogovorjen način (po telefonu, preko sms-a ali preko e-pošte; v spletni aplikaciji m.cobiss je tudi možnost nastavitve potisnih sporočil).

Član lahko rezervira največ pet enot gradiva. Gradivo je potrebno prevzeti v petih delovnih dneh, v nasprotnem primeru se plača stroške neprevzema po veljavnem ceniku.

Naročila knjižnega gradiva

Knjige, ki so proste, lahko člani naročijo po telefonu ali preko servisa Moja knjižnica. Naročene knjige prevzamejo na pultu za izposojo v pritličju v petih delovnih dneh. Naročilo je omejeno na pet izvodov.

Knjižnični paketnik

Naročeno gradivo iz osrednje (centralne) enote lahko prevzamete tudi iz knjižničnega paketnika (Direct4me).

Postavljen je ob vhodu v knjižnico nasproti zunanjega knjigomata za vračanje gradiva. Dostopen je 24 ur na dan vse dni v tednu, za prevzem gradiva pa potrebujete mobilni telefon.

Podrobne informacije so dostopne na tej povezavi.

Knjižnica in begunci iz Ukrajine

Informacije o storitvah in ponudbi Goriške knjižnice v slovenskem in angleškem jeziku so na voljo na tej povezavi.

 

  Kontakti
Izposoja
  05/ 330 91 22
  05/ 330 91 23