Velikost črk Kontrast

Projekt Rastem z e-viri

Rastemzeviri

V življenju smo ves čas obdani z različnimi mediji (časopisje, knjige, TV in radio, e-pošta, internetni članki, objave na družbenih omrežjih …), ki nam posredujejo različne informacije na različne načine. Tako smo neprestano preplavljeni z različnimi, včasih vsebino nasprotujočimi si novicami, ki izhajajo iz različnih medijev, vsi pa želijo pritegniti našo pozornost.

Informacije nas lahko nadvladajo, če nimamo razvitih spretnosti, s katerimi varno plujemo med njimi, kar pomeni, da se moramo naučiti informacije kritično oceniti, preveriti. Podjetja namenijo za oglaševanje svojih produktov visoke zneske – do točke, ko težko ločimo, ali gre za oglas oziroma koristno informacijo. Nekateri mediji pri posredovanju informacij vključujejo posameznikova subjektivna stališča, spretno vključena v posredovano informacijo. Prav zato je pomembno, da se izognemo pasivnemu sprejemanju ter naučimo pozorno poslušati in kritično vrednotiti medije in informacije.

Več

Za učence in dijake

Vsak začetek je težak, zlasti kadar se z neko nalogo ali problemom srečamo prvič. Pritisk je še toliko večji, če vemo, da bomo za svoje delo tudi ocenjeni ali nagrajeni.

Več

Za pedagoške delavce

Rastem z e-viri je projekt informacijskega opismenjevanja, ki je v prvi vrsti namenjen učencem in dijakom. V okviru projekta izvajamo brezplačne delavnice, s poudarkom na aktivni udeležbi učencev oziroma dijakov.

Več

Za bibliotekarje

Rastem z e-viri je projekt informacijskega opismenjevanja mladih (učenci zadnje triade osnovnih šol, dijaki) in pedagoških delavcev (podpora, predlogi izboljšav).

Več

Varno na spletu

Večina iz med nas si sploh ne zna več predstavljati življenja brez internata in vseh podatkov, informacij in zabave, ki nam jih ponuja.

Več