Velikost črk Kontrast

Domoznanstvo, Bevkova spominska soba in posebne zbirke

Oddelek za domoznanstvo

Domoznanska zbirka

Domoznanstvo je veda, ki raziskuje, opisuje in proučuje vsa področja človekovega ustvarjanja in védenja o določenem geografskem območju. Za našo knjižnico je to področje Goriške oziroma Severne Primorske in severni del Furlanije Julijske krajine. Zato zbiramo, obdelujemo in hranimo gradivo, ki se po vsebini ali kakšni drugi lastnosti veže na to območje. Skrbimo za posredovanje informacij iz gradiva ter promocijo domoznanske dejavnosti.
Poleg knjižnega gradiva so v domoznanski zbirki tudi zemljevidi, razglednice, drobni tiski, plakati, avdio-video gradivo, zapuščine, zaključna visokošolska dela idr.

Posebne zbirke

Na domoznanskem oddelku poleg domoznanskega gradiva hranimo tudi posebne zbirke Goriške knjižnice. Sem spada raznovrstno gradivo, ki zaradi posebnih pogojev hranjenja ni uvrščeno v knjižnični fond v prostem pristopu. V posebnih zbirkah hranimo številne stare in redke tiske, razne predmete, dokumente, miniaturke, rokopise, faksimilirane izdaje, prve izdaje nekaterih slovenskih literarnih del itd.

Ponosni smo na inkunabulo, ki nosi letnico 1488, ter na originalen izvod Dalmatinove Biblije (1584).

Dostopnost gradiva

Reproduciranje iz domoznanskega gradiva in posebnih zbirk poteka v dogovoru z bibliotekarjem, zanj veljajo določene omejitve. Gradivo je dostopno samo s pomočjo zaposlenih, na dom ga ne izposojamo.

Bevkova spominska soba

Pisatelj France Bevk je bil reden obiskovalec Goriške knjižnice. Veliko svojega rokopisnega gradiva je osebno podaril knjižnici še v času svojega življenja. Leta 1975 je knjižnica v trajno last dobila zapuščino iz hiše v Rožni Dolini pri Gorici, nekaj korespondence je kot dar prejela še naknadno leta 2003, kose rokopisov pa tudi dokupila v različnih antikvariatih.

Z novo zgradbo je zapuščina Franceta Bevka dobila primeren prostor – Bevkovo spominsko sobo, ki je del domoznanskega oddelka. Poleg rokopisov so tu hranjeni pisateljeva miza, lučka, šah, pisalni stroj, njegova knjižnica in še marsikaj. Če si želite sobo ogledati, se obrnite na zaposlene na oddelku.

 

  Kontakti
  05/ 330 91 15   05/ 330 91 16